Naživo še kukaš na

Žeľežňična stanica, Prešov

1080p Full HD

Prešov, draha medzi autobusovu a žeľežňičnu stanicu

Vitrim, čeka še za obrazkami...