Poraď nám

Kam umiestniť ďalšiu kameru?

4 * 54 =
14 - 13 =